زندانيان سياسى در بند زنان حكم اعدام محمد علي طاهرى را محكوم كردند

05 سپتامبر 2017
  • Media

maniranam-convicted-womenزندانيان سياسى  گلرخ ایرایی،  آتنا دائمی و  مریم اکبری منفرد،در بند زنان  زندان اوین در پیام کوتاهی حكم اعدام  محمدعلی طاهری
را محكوم كردند و خواستار آزادى او شدند

Media

من ايرانم تلويزيونى براى جوانان

خبرنامه من ايرانم

براى دريافت آخرين اخبار و فيلمهاى تلويزيون من ايرانم با ما مشترك شويد

  • جديدترين كليپ ها
  • جديدترين خبرها
  • جديدترين طنزها

ارتباط با ما

 
maniranam01