راحله راحمي پور از خانواده كشته شدگان دهه 60 بازداشت شد

12 سپتامبر 2017

 maniranam-arrest-brother

راحله راحمی پور كسي كه برادر و برادر زاده اش رو در دهه 60 توي زندان به قتل رسوندن ديروز بازداشت شد
 صداي بيصدايان باشيم
 كشتار دهه 60

ارتباط با ما

 
maniranam01