مصطفی پور محمدی از اعضاى هيئت مرگ در قتل عام67 مشاور قوه قضاییه شد

23 آگوست 2017

 maniranam-consultant-judiciary

مصطفی پور محمدی از اعضاى  هيئت مرگ در  قتل عام67 مشاور قوه قضاییه شد!
 مجمع قاتلان حكومت

ارتباط با ما

 
maniranam01