قتل عام 67 اگر نسل كشى نبود، پس چه بود؟

08 آگوست 2017

 maniranam age

قتل عام تابستان67 اگر نسل كشى و جنايت عليه بشريت نبود، پس چه بود؟

ارتباط با ما

 
maniranam01