در چند ماه اعدام شدند

05 آگوست 2017

 maniranam 30000

در تابستان 67

30 هزار زندانى سياسى

در چند ماه اعدام شدند تا حكومت ايران

افتخار كند زندانى سياسى ندارد!

من ايرانم تلويزيونى براى جوانان

خبرنامه من ايرانم

براى دريافت آخرين اخبار و فيلمهاى تلويزيون من ايرانم با ما مشترك شويد

  • جديدترين كليپ ها
  • جديدترين خبرها
  • جديدترين طنزها

ارتباط با ما

 
maniranam01