اشرف احمدى،زندانى در دو ديكتاتورى شاه و خمينى

02 آگوست 2017

 maniranam resistance hero

اشرف احمدى،زندانى در دو ديكتاتورى شاه و خمينى

كوچك ترين فرزندش در زندان اوين به دنيا آمد

از قهرمانان مقاومت زير شكنجه

تابستان 67

من ايرانم تلويزيونى براى جوانان

خبرنامه من ايرانم

براى دريافت آخرين اخبار و فيلمهاى تلويزيون من ايرانم با ما مشترك شويد

  • جديدترين كليپ ها
  • جديدترين خبرها
  • جديدترين طنزها

ارتباط با ما

 
maniranam01