افتخار می‌کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم

30 ژوئيه 2017

 maniranam defence

دفاع پورمحمدى عضو هيئت مرگ از قتل عام زندانيان سياسى در سال 67 :

”افتخار می‌کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم“

7 شهريور 95

هولوكاست 67

جلاد

ارتباط با ما

 
maniranam01