انتشار عكس جديد قاضى محمد مقيسه عضو هيئت مرگ در قتل عام67

08 ژوئيه 2017

 maniranam murderer

انتشار عكس جديد قاضى محمد مقيسه عضو هيئت مرگ در قتل عام67

از اين جنايتكار تاكنون، تنها يك عكس منتشر شده بود

دادگاه بابک زنجانی باعث انتشار عکس‌ او با نام مستعار قبلی ناصریان، شد

ارتباط با ما

 
maniranam01