تصاويرى از تلاش حكومت براى از بين بردن آثار جنايت

29 ژوئن 2017

 maniranam tabriz

تصاويرى از تلاش حكومت براى از بين بردن آثار جنايت قتل عام زندانيان سياسى در سال 67 در تبريز و تخريب مزار آنها

هولوكاست67

ارتباط با ما

 
maniranam01