هولوكاست67-بعد از 5سال حبس به جاى آزادى اعدامش كردند

12 ژوئن 2017
  • Media

 maniranam execution

مادرم وقتى خبر اعدام برادرم رو شنيد سكته كرد...هر كدام از بچه ها را يك گوشه دفن كردند. يك تل خاك به برادرم نشان دادند گفتند مزار حميدرضاست!

Media

من ايرانم تلويزيونى براى جوانان

خبرنامه من ايرانم

براى دريافت آخرين اخبار و فيلمهاى تلويزيون من ايرانم با ما مشترك شويد

  • جديدترين كليپ ها
  • جديدترين خبرها
  • جديدترين طنزها

ارتباط با ما

 
maniranam01