تعريف قانون اساسى چيه؟ تو ايران چطور؟

26 ژانويه 2017
  • Media

maniranam-ghanunasasi

اين قانون اساسى كه عالى ترين سند كشوره، چطوري به قانون اساسى ولايت فقيه تبديل شد؟ كدوم عقل سليمى به اين قانون كه تمام حقوق رو ازشهروند گرفته و ريخته توجيب ولى فقيه، راى داد؟

Media

من ايرانم تلويزيونى براى جوانان

خبرنامه من ايرانم

براى دريافت آخرين اخبار و فيلمهاى تلويزيون من ايرانم با ما مشترك شويد

  • جديدترين كليپ ها
  • جديدترين خبرها
  • جديدترين طنزها

ارتباط با ما

 
maniranam01