چطورى ولايت فقيه وارد قانون اساسى ايران شد؟

23 دسامبر 2016
  • Media

maniranam-dictatoridini

  • اين خمينى چطورى تونست يه نفر آدم، اين جمعيت ميليونى ايران  رو راضى كنه برن زير پرچم ولايت فقيه؟كسى نفهميد اينم يه مدل ديكتاتوريه؟ 

Media

من ايرانم تلويزيونى براى جوانان

خبرنامه من ايرانم

براى دريافت آخرين اخبار و فيلمهاى تلويزيون من ايرانم با ما مشترك شويد

  • جديدترين كليپ ها
  • جديدترين خبرها
  • جديدترين طنزها

ارتباط با ما

 
maniranam01