داستان كاغذ اخبار تو ايران ويژه

17 سپتامبر 2016
  • Media

maniranam-first-newspaper

چاپش سنگي بود وخطش نستعليق ؛ اسم به خصوصى هم نداشت وبه ترجمه فرنگى اش بهش كاغذ اخبار ميگفتن كه به همت يرزا صالح شيرازى کازرونى راه افتاد ..

Media

من ايرانم تلويزيونى براى جوانان

خبرنامه من ايرانم

براى دريافت آخرين اخبار و فيلمهاى تلويزيون من ايرانم با ما مشترك شويد

  • جديدترين كليپ ها
  • جديدترين خبرها
  • جديدترين طنزها

ارتباط با ما

 
maniranam01