موزيك

بيان درونيترين احساسات انسانى، زيباترين نواى مقاومت و شيواترين بيان تن ندادن با مشترك ترين زبان دنيا. هارمونى زيباى رسم ايستادگى از لابلاى پرده ها و سكوتها.

Aida Jabbari-Parcham Baalaast

Media

ترانه فلوكسيتين

Media

ترانه كليپ ضد فتوا

Media

نوحه اى كه ممنوع شد

Media

ترانه كليپ جديد «ايران و...»

Media

رپ من يه آخوند كشتم

Media

فرهاد ياد آور خاطرات ديرآشنا

Media

من ايرانم تلويزيونى براى جوانان

خبرنامه من ايرانم

براى دريافت آخرين اخبار و فيلمهاى تلويزيون من ايرانم با ما مشترك شويد

  • جديدترين كليپ ها
  • جديدترين خبرها
  • جديدترين طنزها

ارتباط با ما

 
maniranam01