موزيك

بيان درونيترين احساسات انسانى، زيباترين نواى مقاومت و شيواترين بيان تن ندادن با مشترك ترين زبان دنيا. هارمونى زيباى رسم ايستادگى از لابلاى پرده ها و سكوتها.

سال نو همراه با من ايرانم

Media

ترانه- كليپ «حادثه ساز»

Media

«شانومه بى رستم»

Media

Aida Jabbari-Parcham Baalaast

Media

من ايرانم تلويزيونى براى جوانان

خبرنامه من ايرانم

براى دريافت آخرين اخبار و فيلمهاى تلويزيون من ايرانم با ما مشترك شويد

  • جديدترين كليپ ها
  • جديدترين خبرها
  • جديدترين طنزها

ارتباط با ما

 
maniranam01