اينجا ايرانه - آخرين نفس هاى درياچه اروميه ! ويژه

23 اكتبر 2017
  • Media

maniranam-lake-urmia اينجا ايرانه - آخرين نفس هاى درياچه اروميه !
صحبت از خشك شدن 70 درصدى درياچه اروميه است!
چرا سطح آب اين درياچه طى يك سال اخير 26سانتى متر كاهش داشته؟؟؟

Media

من ايرانم تلويزيونى براى جوانان

خبرنامه من ايرانم

براى دريافت آخرين اخبار و فيلمهاى تلويزيون من ايرانم با ما مشترك شويد

  • جديدترين كليپ ها
  • جديدترين خبرها
  • جديدترين طنزها

ارتباط با ما

 
maniranam01