ماموراى انتظامى بساط دستفروشى رو كه غذا ميفروخت جمع كردن و بردن ويژه

23 سپتامبر 2017
  • Media

maniranam-food-vendorماموراى  نيروى انتظامى، در بازار  تهران بساط دستفروشى رو كه براى امرار معاش، داشت غذا ميفروخت جمع كردن و بردن
 ميبرن خودشون بخورن ديگه!
 خبرنگار من ايرانم

Media

من ايرانم تلويزيونى براى جوانان

خبرنامه من ايرانم

براى دريافت آخرين اخبار و فيلمهاى تلويزيون من ايرانم با ما مشترك شويد

  • جديدترين كليپ ها
  • جديدترين خبرها
  • جديدترين طنزها

ارتباط با ما

 
maniranam01