بجنگ تا بجنگيم

براي مقابله با نيروهاى سركوبگر قبل از هر چيز بايد اعتماد به نفس داشته باشيم. اما اعتماد به نفس چطورى بدست مياد؟ با تمرين و ممارست. با ياد گرفتن فنون مختلف و آشنا شدن با توانمنديهاى خودمون براى مقابله و دفاع. برنامه بجنگ تا بجنگيم تلاشيه براي آشنا كردن شما با دفاع شخصى... .

من ايرانم تلويزيونى براى جوانان

خبرنامه من ايرانم

براى دريافت آخرين اخبار و فيلمهاى تلويزيون من ايرانم با ما مشترك شويد

  • جديدترين كليپ ها
  • جديدترين خبرها
  • جديدترين طنزها

ارتباط با ما

 
maniranam01