من صدام! صدايى كه نخواستن بشنون!

12 مارس 2017
  • Media

maniranam-wayral

صداى كارگرى كه شيش ماهه حقوق نگرفته، كودكى كه حقشو از اين شهر شلوغ نگرفته....مسافري كه از تموم جاده ها، پاسخى به غير دروغ نگرفته. اى داد! آخه مگه ميشه نشد فرياد؟

Media

من ايرانم تلويزيونى براى جوانان

خبرنامه من ايرانم

براى دريافت آخرين اخبار و فيلمهاى تلويزيون من ايرانم با ما مشترك شويد

  • جديدترين كليپ ها
  • جديدترين خبرها
  • جديدترين طنزها

ارتباط با ما

 
maniranam01