جلسه اضطرارى شوراى امنيت در مورد ايران يك شكست يا پيروزى?

06 ژانويه 2018

maniranam-meeting-usa
 

 • جلسه اضطرارى شوراى امنيت در مورد ايران يك شكست يا پيروزى براى مردم و قيام ايران؟⁉️
 • توضيح: شورای امنیت ملل متحد ( United Nations Security Council) یکی از ارکان سازمان ملل متحد است که وظیفهٔ حفاظت از امنیت و صلح جهانى را به عهده دارد و طبعا هر موضوعي كه در آن مطرح مي شود به معناي آن است كه موضوع مورد نگراني جهان است.
 • 1. چالش و صورت مسئله اصلي اين بود كه بشود اعتراض مردم ايران را به جلسه ي شوراي امنيت كشاند تا اين موضوع اهرم فشاري براي جلوگيري از سركوب حكومت و همچنين حمايت از مردم ايران باشد. طرف درخواست كننده آمريكا بود و روسيه با پشتيباني از حكومت ايران مي خواست برگذاري اين جلسه به راي گذاشته شود تا بتواند وتو كند و اصلا بحث اعتراض مردم ايران در شوراي امنيت مطرح نشود. اما با موافقت 9 كشور ديشب اين جلسه تشكيل شد.
  نكته قابل توجه اينكه در سال88 حتى با وجود سركوب و كشتار و شكنجه و كهريزك اما هرگز قيام مردم ايران به جلسه شوراي امنيت راه نيافت.
 • 2. نفس تشكيل اين جلسه ثابت كرد كه اعتراض و خواسته ي مردم ايران تبديل به يك نگراني جهاني شده است و حالا حكومت هر اقدامي كه بخواهد انجام دهد بايد در نظر بگيرد كه عواقب بين المللي سنگيني برايش خواهد داشت و اين باعث دست بستگي بيشتر براي سركوب و حمايت از ادامه و گسترش اعتراض مردم است.
 • 3. نتيجه اينكه تشكيل جلسه اضطرارى شوراى امنيت در مورد وضعيت ايران يك پيروزى براى مردم بود و يك شكست براي حكومت آخوندها. در نتيجه بايد با قدرت اين قيام را گسترش داد و به پيش برد، تا پيروزي.
 • قيام ايران
  تظاهرات سراسرى

من ايرانم تلويزيونى براى جوانان

خبرنامه من ايرانم

براى دريافت آخرين اخبار و فيلمهاى تلويزيون من ايرانم با ما مشترك شويد

 • جديدترين كليپ ها
 • جديدترين خبرها
 • جديدترين طنزها

ارتباط با ما

 
maniranam01