اعتراض دانشجويان دانشگاه بهشتى به معرفى وزير علوم-6 آبان

28 اكتبر 2017

maniranam-beheshti-protestاعتراض دانشجويان دانشگاه بهشتى نسبت به معرفى وزير علوم جديد
دانشگاه تنهاست
دانشجو ميميرد ذلت نميپذيرد

من ايرانم تلويزيونى براى جوانان

خبرنامه من ايرانم

براى دريافت آخرين اخبار و فيلمهاى تلويزيون من ايرانم با ما مشترك شويد

  • جديدترين كليپ ها
  • جديدترين خبرها
  • جديدترين طنزها

ارتباط با ما

 
maniranam01