انتخابات در ایران نه آزاد است و نه عادلانه

22 مى 2017
  • Media

 maniranam parisien

يك گزارش جالب از تلويزيون پاريزين فرانسه:

انتخابات در ایران نه آزاد است و نه عادلانه

Media

ارتباط با ما

 
maniranam01