توطئه گرها در مراسم نماز جمعه به دار آويزان شوند

22 مى 2017

maniranam rouhani 59

روحانى 59:

توطئه گرها در مراسم نماز جمعه به دار آويزان شوند تا مردم مشاهده كنند و تأثيرش بيشتر باشد

روحاني 96:

مردم آنهايى كه در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند

من ايرانم تلويزيونى براى جوانان

خبرنامه من ايرانم

براى دريافت آخرين اخبار و فيلمهاى تلويزيون من ايرانم با ما مشترك شويد

  • جديدترين كليپ ها
  • جديدترين خبرها
  • جديدترين طنزها

ارتباط با ما

 
maniranam01