عبه خیابان دبیرستان نمونه خدیجه الکبری

19 مى 2017

maniranam branch

حوزه انتخاباتي قروه-ساعت ۰۹۳۰ شعبه خیابان دبیرستان نمونه خدیجه الکبری در خیابان - فقط دو نیروی انتظامی مقابل شعبه حضور داشت و از مردم هیج خبری نبود

نه شياد

نه جلاد

ارتباط با ما

 
maniranam01