29 ارديبهشت - خرم آباد-خيابان علوى

19 مى 2017
  • Media

 maniranam khorramabad election گزارشى از دوستان من ايرانم

29 ارديبهشت - خرم آباد-خيابان علوى 

”بسيجيها دارن انتخابات رو كنترل ميكنن تا افراد بيش از حد برن تا جمعيت رو زياد نشون بدن“

نه جلاد نه شياد

Media

ارتباط با ما

 
maniranam01