قطع درخت به خاطر دید بیشتر رهگذران به ستاد انتخاباتی

18 مى 2017

maniranam cut tree

قطع درخت به خاطر دید بیشتر رهگذران به ستاد انتخاباتی

نه جلاد نه شياد

ارتباط با ما

 
maniranam01