شعار آزادی آزادی - ۲۶ اردیبهشت, خیابان بهار در کرمانشاه

18 مى 2017
  • Media

 maniranam freedom kermanshah

شعار آزادی آزادی - ۲۶ اردیبهشت, خیابان بهار در کرمانشاه

نه جلاد نه شياد 

رأى من سرنگونى

Media

ارتباط با ما

 
maniranam01