حرف هاى بدون سانسور مردم در مورد انتخابات

18 مى 2017
  • Media

 maniranam vote

حرف هاى بدون سانسور مردم در مورد انتخابات

راى نميدم

راى بديم كه چى بشه؟

چرا بايد راى بديم؟ 

كى به حال ما دلسوزه؟

هر كى مياد به خاطر جيب شه!

Media

ارتباط با ما

 
maniranam01