در برابر سركوب، به دست گرفتن كنترل مراكز حكومتی حق مسلم مردم است ويژه

06 فوريه 2018
  • Media

maniranam-government-mullasتوجه !  در برابر سركوب، به دست گرفتن كنترل مراكز حكومتی حق مسلم مردم است
” تو ديكتاتور من آرش، آتش جواب آتش“
تظاهرات سراسری
قيام ايران

Media

من ايرانم تلويزيونى براى جوانان

خبرنامه من ايرانم

براى دريافت آخرين اخبار و فيلمهاى تلويزيون من ايرانم با ما مشترك شويد

  • جديدترين كليپ ها
  • جديدترين خبرها
  • جديدترين طنزها

ارتباط با ما

 
maniranam01